ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
හමුදා නිලයන්
අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව

ජෙනරාල්

ලුතිනන් ජෙනරාල්

මේජර් ජෙනරාල්

බිගේඩියර්

කර්නල්

ලුතිනන් කර්නල්

මේජර්

කැප්ටන්

ලුතිනන්

දෙවන ලුතිනන්

අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

අද්මිරාල්

වයිස් අද්මිරාල්

රියර් අද්මිරාල්

කොමඩෝර්

කැප්ටන්

කමාන්ඩර්

ලුතිනන් කමාන්ඩර්

ලුතිනන්

උප ලුතිනන්

වැඩ බලන උප ලුතිනන්

අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

එයාර් චීෆ් මාර්ෂල්

එයාර් මාර්ෂල්

එයාර් වයිස් මාර්ෂල්

එයාර් කොමඩෝර්

ගෲප් කැප්ටන්

විංග් කමාන්ඩර්

ස්කොඩ්‍රන් ලීඩර්

ෆ්ලයිට් ලෙෆ්ටිනන්ට්

ෆ්ලයින් ඔෆිසර්

පයිලට් ඔෆිසර්

අධිකාරී නිලයන් - ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

පොලිස්පති

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි

පොලිස් අධිකාරි

සහකාර පොලිස් අධිකාරි

ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක

පොලිස් පරීක්ෂක

උප පොලිස් පරීක්ෂක

© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.