ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා පුවත්
13-08-2018 12:56
කම්පනයට ලක්වූ හා අසාධ්‍ය රෝගීන් ප‍්‍රවාහනය කිරීමේ වැඩසටහනක්
කම්පනයට ලක්වූ හා අසාධ්‍ය රෝගීන් ප‍්‍රවාහනය ක... තව කියවන්න >>
13-08-2018 10:57
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මඩකලපුව කදවුර මගින් රුක් රෝපණ වැඩසටහනක්
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් ක... තව කියවන්න >>
13-08-2018 08:18
24 වන ගුවන් ලක්සෙවණ නිවස ප‍්‍රදානය කෙරේ
ගුවන් ලක් සෙවණ නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ සාදා නි... තව කියවන්න >>
13-08-2018 08:16
ගුවන් හමුදාධිපති නිවාස ව්‍යාපෘතියේ අටවන නිවාසය ප‍්‍රදානය කෙරේ
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින් කි‍්‍රයාත්... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.