ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
  • our mission AIR STRIKE
  • our mission TRANSPORT
  • our mission AIR DEFENCE
  • our mission FORCE PROTECTION
  • image slider
  • image slider
our mission AIR STRIKE1 our mission TRANSPORT2 our mission AIR DEFENCE3 our mission FORCE PROTECTION4 our mission RESCUE5our mission RESCUE6
ගුවන් හමුදා පුවත්
28-03-2012 13:38
74 වන ජාතික මල්ලවපොර ශුරතාවලිය 2012
74 වන ජාතික මල්ලවපොර ශූරතාවලිය පසුගියදා සුගතද... තව කියවන්න >>
28-03-2012 13:26
ක 06 හෙලිකොප්ටර් බලගනය සිය 19 වන සංවත්සරය සමරයි
අංක 06 හෙලිකොප්ටර් බලගණය සිය 19 වන සංවත්සරය අද ද... තව කියවන්න >>
28-03-2012 13:11
අංක 1 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝණයේ සිය 6 වන සංවත්සරය
අංක 1 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝණය සිය 6 වන සංවත්ස... තව කියවන්න >>
28-03-2012 11:49
49 වෙනි අධිකාරී නොලත් නිළධාරීන්ගේ කළමණාකරන පාඨමාලාව විසිර යයි
චීන වරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යා පීඨයේ පැවති අධි... තව කියවන්න >>
28-03-2012 11:33
විරු ලිය සරණී
ලෝක කාන්තා දිනය සමරීම වෙනුවෙන් ගුවන් හමුදා ක... තව කියවන්න >>
28-03-2012 10:52
අංක 2 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝණයේ සිය 6 වන සංවත්සරය
අංක 2 ගුවන් ආරක්ෂක රේඩාර් බලඝණය සිය 6 වන සංවත්ස... තව කියවන්න >>
23-03-2012 08:39
49 වෙනි අධිකාරී නොලත් නිළධාරීන්ගේ කළමණාකරන පාඨමාලාව විසිර යයි
චීන වරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යා පීඨයේ පැවති අධි... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.