ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
ගුවන් හමුදා පුවත්
29-12-2009 17:48
3 වන ආරක්ෂක සේවා සහ මාණ්ඩලික පාසලේ උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය
ආරක්ෂක සේවා බලඇණි සහ මාණ්ඩලික පාසලේ තෙවන උපා... තව කියවන්න >>
28-12-2009 10:55
ටයිගමොත් සහ ච්ප්මන්ක් මෙම සෙනසුරාදා නැවතත් උඩුගුවනට
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කෞතුකාගාරය 2009 දෙසෑම්බ... තව කියවන්න >>
23-12-2009 11:57
අන්තර් ඒකක මල්ලව පොර තරගාවලිය...
අන්තර් ඒකක මල්ලව පොර තරගාවලිය පසුගිය දෙසැම්බ... තව කියවන්න >>
21-12-2009 17:41
මුල්ලේරියාව රොහලේ  රෝගීන් සදහා නත්තල් උත්සවයක්
ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුද සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපත... තව කියවන්න >>
21-12-2009 15:01
ජාතික බර ඉසිලීමේ ශූරතාවය
මෙවර පිරිම් 44වන හා කාන්තා 09 වන ජාතික බර ඉසිලිම... තව කියවන්න >>
21-12-2009 13:01
අන්තර් ඒකක පැසි පන්දු තරගාවලියේ ජය කොළඹ කණ්ඩායමට
අන්තර් ඒකක පැසි පන්දු තරගාවලියේ පිරිමි හා කා... තව කියවන්න >>
19-12-2009 15:42
සේවා වනිතා ඒකකය විසින් තවත් නිවසක් පරිත්‍යාග කෙරේ
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය විසින... තව කියවන්න >>
16-12-2009 18:25
අන්තර් ඒකක ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2009
මෙම සිමීත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගාවලිය ප්‍රථම ... තව කියවන්න >>
සිදුවීම්
  • Air_Symposium
සේවාවන්
© 2017 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.