ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
24-12-2018 14:47
සේවා වනිතා ඒකකයෙන් සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනක්
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ ගුවන... තව කියවන්න >>
21-12-2018 11:15
ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයෙන් 2018 නත්තල් කැරොල් ගී ප‍්‍රසංගයක්
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සේවා වනිතා ඒකකය මගින... තව කියවන්න >>
21-12-2018 10:20
අන්තර් ඒකක වූෂූ තරඟාවළිය 2018
2018 අන්තර් ඒකක වූෂූ තරඟාවළිය 2018 දෙසැම්බර් මස 12 ව... තව කියවන්න >>
21-12-2018 09:41
සේවා වනිතා ඒකකයෙන් තවත් විශේෂ පරිත්‍යාග රැසක්
කොළඹ සිටි සිංහ සමාජය මගින් ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් ... තව කියවන්න >>
12-12-2018 15:02
කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුර 2018 අන්තර් ඒකක ගෝල්ෆ් ශූරතාවය දිනයි
අනුරාධපුර ගුවන් හමුදා කඳවුරු ගොල්ෆ් ක‍්‍රිඩ... තව කියවන්න >>
10-12-2018 18:34
අන්තර් ඒකක වොලිබෝල් තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක වොලිබෝල් ... තව කියවන්න >>
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.