ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
Air Force News
10-12-2018 18:23
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු පෙරපාසල් විවිධප‍්‍රසංගය
රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු පෙරපාසල් විවිධප‍... තව කියවන්න >>
10-12-2018 18:15
අන්තර් ඒකක එල්ලේ තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් සංවිධානය කරන... තව කියවන්න >>
10-12-2018 17:56
ගුවන් හමුදාධිපතිතුමන් ආරක්‍ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය අමතයි
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාධිපති එයාර් මාර්ෂල් ක... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:45
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකළ කදවුරු වාර්ෂික කි‍්‍රඩා උළෙල 2018
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකල වෘත්තීය පුහුණු ප... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:25
කොළඹ ගුවන් හමුදා කදවුරු වාර්ෂික පෙර පාසැල් විවිධ ප‍්‍රසංගය 2018
කොළඹ ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරු පෙර පාසැල් විව... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:22
අන්තර් ඒකක මේස පන්දු ශූරතාවය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක මේස පන්ද... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:17
අබාන්ස් ආයතනයේ ප‍්‍රදර්ශන කුටි 02 ක් කටුනායකට හා ඒකලට
අබාන්ස් ආයතනයේ නව ප‍්‍රදර්ශන කුටි 02 ක් ගුවන් ... තව කියවන්න >>
04-12-2018 14:14
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන මාසික ධර්ම දේශනාව
මාසිකව පවත්වන ලබන ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන ධර්ම ... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:14
අන්තර් ඒකක පැසිපන්දු තරඟාවළිය 2018
2018 අන්තර් ඒකක පැසිපන්දු තරඟාවළිය 2018 නොවැම්බර් ... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:11
'වෙව්' ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයට ගුවන් හමුදාධිපති තුමන් එක්වෙයි
ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා සංඥා බලකායේ 75 වන සංවත්... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:08
මඩකලපුව ගුවන් හමුදා කදවුරු වාර්ෂික පෙර පාසැල් විවිධ ප‍්‍රසංගය 2018
මඩකලපුව ගුවන් හමුදා මූලික කඳවුරු පෙර පාසැල් ... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:07
අන්තර් ඒකක ටෙනිස් තරඟාවළිය 2018
ශ‍්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකල වෘතීය පුහුණු පාස... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:04
ශී‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුදා අමිපාර කඳවුර සිය 29 වන සංවත්සරය සමරයි
ගුවන් හමුදා අම්පාර කඳවුර සිය 29 වන සංවත්සරය 2018 න... තව කියවන්න >>
03-12-2018 16:01
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2018
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක ක්‍රිකට් ත... තව කියවන්න >>
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.