ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundel ගුවන් හමුදා පුවත්
03-10-2018 08:39
ගුවන් හමුදා ලෝක ළමා දින සැමරුම 2018
ලෝක ළමා දිනයට සමගාමිව ශි‍්‍ර ලංකා ගුවන් හමුද... තව කියවන්න >>
02-10-2018 15:14
අධිකාරී නොලත් නිළධාරීන්ගේ කළමනාකරණ පාඨමාලාව නිමාවෙයි
චීනවරාය ගුවන් හමුදා විද්‍යාපීඨයේ අධිකාරී නො... තව කියවන්න >>
02-10-2018 13:41
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන මාසික ධර්ම දේශනාව
මාසිකව පවත්වන ලබන ගුවන් හමුදා මූලස්ථාන ධර්ම ... තව කියවන්න >>
02-10-2018 13:33
අන්තර් ඒකක පාපැදි ශූරතාවය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක පාපැදි තර... තව කියවන්න >>
02-10-2018 13:18
දියකාවා ඒකාබද්ධ යුධ අභ්‍යාසය කුච්චවේලිහිදී නිම වෙයි
දියකාවා ඒකාබද්ධ යුධ අභ්‍යාසය  2018 අවසාන අදිය... තව කියවන්න >>
18-09-2018 17:00
අන්තර් ඒකක දුනු විදීමේ ශූරතාවය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක දුනු විදී... තව කියවන්න >>
18-09-2018 16:59
අන්තර් ඒකක ටයිකොන්ඩෝ ශූරතාවය 2018
ශ‍්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා අන්තර් ඒකක ටයිකොන්ඩෝ... තව කියවන්න >>
© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.