ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Table Tennis Players Selected For World Table Tennis Championship

Published on: 2010-04-20 12:55:48
SLAF Table Tennis  Players Selected For World Table Tennis Championship
An Airman and two Airwomen secured places in the 6 member National team to participate in the World Table Tennis Championship 2010.

The Championship will be held at Moscow, Russia from 23rd to 30th May 2010. Airman Rohan Sirisena and Air woman Ishara Madurangi will lead the mens and women’s teams respectivly.  

The SLAF personnel selected are as follows:


Mens

01.   Rohan Sirisena (Captain)               -              Sri Lanka Air Force

SSLAF Table Tennis  Players Selected World Table Tennis Championship

Women’s

01.   Ishara Madurangi    (Captain)         -              Sri Lanka Air Force

02.   Srimali Wimalaratna                         -              Sri Lanka Air Force

SSLAF Table Tennis  Players Selected World Table Tennis Championship SSLAF Table Tennis  Players Selected World Table Tennis Championship
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.