ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Miss Universe 2002 Flies with Helitours

Published on: 2010-04-26 15:55:18
Miss Universe 2002 Flies with Helitours
Miss Universe 2002, Oxana Fedorova along with a group of celebrities and Russian Government VIPs took off for Sigiriya from Colombo on a chartered Helitours MI-17 Helicopter.

The contingents leaving for Sigiriya on April 23rd, chartered two Helitours MI-17 Helicopters for the round trip to Sigiriya.

Miss Universe and her contingent witnessed the scenic beauty of Sri Lanka from high in the sky. Ms. Oxana Fedorova along with her colleagues was visiting Sri Lanka for the launching of the documentary film “Adams Bride”.Upon return to Colombo, The former beauty queen highly praised the hospitality and very professional service provided by the Sri Lanka Air Force through Helitours.

Miss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with HelitoursMiss Universe 2002 Flies with Helitours
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.