ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Drill Instructors Pass Out In a Spectacular Night Passing Out Parade

Published on: 2010-05-11 19:00:30
Drill Instructors Pass Out In a Spectacular Night Passing Out Parade
Thirty  Drill Instructors from the 26 th Drill Instructors Training Course passed out  on the 04th May 2010  from Sri Lanka Air Force Station Diyatalawa after completing five months of intensive training.

 The highlight  of the course was the fact that six Officer Cadets also followed the course with twenty four airmen.

The passing out parade was a special spectacle as, for the first time in the SLAF history the parade was held under flood lights in the night.  
 
Officer Cadet Ranhettige was judged as the Best  All Round Drill Instructor of the course whilst Corporal Thilakaratna  was adjudged the Best Drill Instructor.

Commanding Officer Sri Lanka Air Force Station, Air Commodore Lal Perera graced the occasion as the Chief Guest and Officer Commanding Training,  Wing Commander A N Wijesiriwardana was also present.

    
Drill Instructors Pass Out In a Spectacular Night Passing Out ParadeDrill Instructors Pass Out In a Spectacular Night Passing Out ParadeDrill Instructors Pass Out In a Spectacular Night Passing Out ParadeDrill Instructors Pass Out In a Spectacular Night Passing Out ParadeDrill Instructors Pass Out In a Spectacular Night Passing Out ParadeDrill Instructors Pass Out In a Spectacular Night Passing Out Parade
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.