ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Station Colombo Win Men's and Women's Inter Unit Cricket Championships

Published on: 2018-11-27 15:53:12
SLAF Station Colombo Win Men's and Women's Inter Unit Cricket Championships
SLAF Station Colombo emerged as Men’s and Women’s Champions at the Inter Unit Cricket Championship 2018 concluded yesterday (26 November 2018) at the Rifle Green Grounds, Colombo.

In the Men's Finals, SLAF Station Colombo were bowled out for a score of 166 in 19.2 overs.
In reply Tech Formation SLAF Base Ratmalana were bowled out for 150 runs in 19.3 overs.

In the Women's Finals, SLAF Station Colombo scored 90 runs for no wicket. In reply Trade Training School Ekala scored only 54 runs for 3 wickets.

The Director Ground Operations, Air Vice Marshal KFR Fernando, graced the occasion as the Chief Guest. Chairman SLAF Cricket, Air Commodore RS Biyanwila, Officers and other ranks also witnessed the finals.

Men's Results

Man of the Match
29446 Sergeant Ruvilal WAA – SLAF Station Colombo

Man of the Series
Flight Lieutenant IM Weliwitigoda - Technical Formations, SLAF Base Ratmalana

Women's Results

Player of the Match
Corporal Kulathunga KMC - Station Colombo

Player of the Series
Aircraftwoman Diyana RS - Trade Training School Ekala

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.