ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Abans Showrooms Declared Open by Commander at Katunayake and Ekala

Published on: 2018-12-01 11:17:41
Abans Showrooms Declared Open by Commander at Katunayake and Ekala
Two new Abans Showrooms at Sri Lanka Air Force Base Katunayake and SLAF Trade Training School Ekala were auspiciously declared open by the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy yesterday (30 November 2018).

The Base Commander of SLAF Base Katunayake, Air Vice Marshal MDAP Payoe was present at the Katunayake opening while the Commanding Officer of SLAF Trade Training School, Group Captain MJR Perera participated for the Ekala opening. The Managing Director of Abans, Mr Behman (Tito) Pestonjee and the Mr. Lalindra Brahakmana General Manager of LG Abans PLC participated for the event.

The opening these new showrooms is a concept of the Commander to enhance the welfare facilities of SLAF personnel.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.