ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Annual Pre-School Concert of Sri Lanka Air Force Station Colombo

Published on: 2018-12-01 13:02:04
Annual Pre-School Concert of Sri Lanka Air Force Station Colombo
The Annual Pre-school concert of Sri Lanka Air Force Station Colombo was held yesterday (30 November 2018) at the Defence Services College Auditorium. The Chairperson of the SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Anoma Jayampathy graced the occasion as the chief guest. The Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy also participated for the concert.

Director Welfare, Air Vice Marshal PDA Mariestella, Seva Vanitha committee members, Commanding Officer of SLAF Station Colombo, Air Commodore GGWTK Gunawardana, Officers of Station Colombo and parents of children participated at the event.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.