ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Base Katunayake Win Men’s and Women’s Inter Unit Elle Championship 2018

Published on: 2018-12-05 15:20:57
SLAF Base Katunayake Win Men’s and Women’s Inter Unit Elle Championship 2018
Sri Lanka Air Force Base Katunayake emerged as Men’s and Women’s Champions at the Inter Unit Elle Championship 2018 concluded yesterday (4th of December 2018) at the SLAF Base Katunayake.

SLAF Base Ratmalana and SLAF Station Bandaranayke International Airport emerged the Runners Ups in the Men's and Women's categories.

The Base Commander of SLAF Base Katunayake, Air Vice Marshal MDAP Payoe graced the occasion as the Chief Guest. Chairman of SLAF Elle, Air Commodore RHKP Ranasinghe, Officers, other ranks were also present to witness the occasion.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.