ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Community Service Project by Seva Vanitha Unit

Published on: 2018-12-18 17:08:54
Community Service Project by Seva Vanitha Unit
A Medical campaign and distribution of several donated items to the civil community was carried out at Giriulla and Narammala areas as a Community Service Project of the Sri Lanka Air Force Seva Vanitha Unit under the guidance of the Commander of Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy and the Chairperson of the SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Anoma Jayampathy yesterday (17 December 2018).
 
Members of SLAF Seva Vanitha, Director Welfare Air Vice Marshal PDA Maristella, Commanding Officer of Sri Lanka Air Force Station Colombo Air Commodore GGWTK Gunawardena, Officers, other ranks and representative of SVU also participated for the event.

Giriulla


Narammala
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.