ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

No 9 Squadron at Hingurakgoda Ground Runs an MI-24 Helicopter After 3 Years

Published on: 2018-12-19 11:15:25
No 9 Squadron at Hingurakgoda Ground Runs an MI-24 Helicopter After 3 Years
The 13th of June 2014 marked the last flight of MI-24 Attack Helicopters and its last ground run was performed on the 21st of May 2015 respectively. With the rising requirement of maintaining the competence and hands on skills of the technical crew, the squadron decided to perform the ground runs on MI-24.

The decision to perform ground runs was taken after a series of comprehensive studies on each and every system of the helicopter while undergoing major servicing. As the final outcome of the tireless effort of the squadron, the squadron was able to achieve an enormous task in launching a successful ground run on the 17th of December 2018.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.