ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Station Piduruthalagala Celebrates 09th Anniversary

Published on: 2019-01-06 22:26:47
SLAF Station Piduruthalagala Celebrates 09th Anniversary
The 09th anniversary of SLAF Station Piduruthalagala and No 07 ADRS were celebrated yesterday (05 January 2019) under auspices of the Commanding Officer, Wing Commander DSC Fernando.  Along with the formation day a Shramadana Campaign and Dental Clinic were conducted at the Madduma Bandara Collage Nuwara-Eliya on 04th January 2019 with participation of service personnel of SLAF Station Piduruthalagala.

The anniversary day began with the customary Working Parade at Station Parade Ground followed by cricket matches at Station Play Ground with the participation of all personnel. The day’s proceedings were concluded with an All Ranks Lunch at the Airmens’ Mess.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.