ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Station Katukurunda Conducts Leadership Training at Holy Cross College, Payagala

Published on: 2019-02-13 11:39:49
SLAF Station Katukurunda Conducts Leadership Training at Holy Cross College, Payagala
Sri Lanka Air Force Station Katukurunda conducted a full day Leadership Training Programme at Holy Cross College, Payagala on 9 February 2019 under the guidance of Group Captain BAMP Balasuriya, the Commanding Officer of SLAF Station Katukurunda.

This was conducted as per the directions given by the Directorate of Training on the request by the School Director Reverend Father Vincent Ashley. A total of 65 prefects and stewards attended the programme, which included physical training, team events and leadership lectures.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.