ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Seva Vanitha Unit of Katukurunda Celebrates International Women’s Day 2019

Published on: 2019-03-09 21:33:23
Seva Vanitha Unit of Katukurunda Celebrates International Women’s Day 2019
In commemoration of International Women’s Day, a special donation event was conducted by the Seva Vanitha Unit of SLAF Station Katukurunda on 8 March 2019.

Considering the essential and timely requirements of the “Parami Elder’s Home” at Dodangoda, Station Katukurunda donated Home Appliances to uplift the underprivileged Elders’ living standards.

The Commanding Officer of SLAF Station Katukurunda, Group Captain BAMP Balasuriya, Officers and the members of the Seva Vnitha Unit of SLAF Station Katukurunda were present at this event.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.