ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Commander Attends Sports Meet Defence Services College as Chief Guest

Published on: 2019-03-13 10:28:09
Commander Attends Sports Meet Defence Services College as Chief Guest
The Annual Sports Meet of the Defence Services College, Colombo was held under the auspices of the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy yesterday (12 March 2019) at the Rifle Green Grounds.

The Commander was received on his arrival by the Principle of the College, Ms. Dhammika Jayanetti and conducted to the main pavilion by the colourful procession made up of children from the College. The Commander addressed the participants of the Sports Meet and staff of the College where he emphasized that children are the future of our nation and that it was an honour and a pleasure to have been invited as the Chief Guest.

The Director Welfare of the SLAF, Air Vice Marshal PDA Mariestella also attended for the event.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.