ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Hospital at SLAF Academy China Bay celebrates 8 Years of Service

Published on: 2019-03-15 17:00:32
SLAF Hospital at SLAF Academy China Bay celebrates 8 Years of Service
The SLAF Hospital at Academy China Bay celebrated its 08th Anniversary yesterday (14th March 2019). The working parade was held on under the purview of the Commanding Officer, Wing Commander M Vethothayan. The Commanding Officer addressed the gathering and commended the staff for the contributions made to uplift the services provided to servicemen, servicewomen and civilian staff, and for maintaining the standards of the hospital.

An almsgiving was organized for the children of the Revatha Children’s Home in Trincomalee in commemorating the formation day. Both hospital staff and children of the home had a time of fellowship and entertainment.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.