ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Station Batticaloa Celebrates 36th Anniversary

Published on: 2019-03-29 16:37:50
SLAF Station Batticaloa Celebrates 36th Anniversary
SLAF Station Batticaloa celebrated its 36th anniversary on 27 March 2019. A friendly cricket tournament was organized with the participation of the Acting Commanding Officer, Wing Commander PGB Medagewatta, all the officers, other ranks and all civilian staff to foster and promote unity among all.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.