ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Deputy Commander Joint Operations of the Australian Navy Calls on Commander

Published on: 2019-03-29 20:24:30
Deputy Commander Joint Operations of the Australian Navy Calls on Commander
Australian Army Major General Roger Noble, Deputy Commander Joint Operations of the Australian Navy made a courtesy call on the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy at Air Force Headquarters today (29th March 2019). The Major General is currently in Sri Lanka aboard the Australian Vessel ‘HMAS Canberra’ which is docked at the Colombo Harbor as part of the Indo-Pacific Endeavour - 2019 of the Australia and Sri Lanka Defence Agreement.

A cordial discussion was held between the Commander and visiting Major General on matters of bilateral importance. Thereafter, official mementoes were also exchanged

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.