ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

E & TE Wing, Ratmalana Celebrates 30th Anniversary

Published on: 2019-04-03 13:58:22
E & TE Wing, Ratmalana Celebrates 30th Anniversary
The Electronics and Telecommunication Engineering Wing at SLAF Base Ratmalana celebrated its 30th Anniversary yesterday (2 April 2019). The ceremony commenced with the Formation Day working parade which was reviewed by the Commanding Officer, Group Captain MADA Jayatilleke.

In addition, All Night Pirith Chanting Ceremony followed by an alms giving for 30 venerable monks was organized at the Wing to beseech the blessing on the entire SLAF.

Apart from the above activities a ‘Sramadhana Campaign’ in scheduled to be held on 10 April 2019 at Ratmalana Railway Station to clean the premises.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.