ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Academy China Bay Celebrates 58th Anniversary with an All Night Pirith Chanting Ceremony

Published on: 2019-04-05 17:40:22
Academy China Bay Celebrates 58th Anniversary with an All Night Pirith Chanting Ceremony
An all-night “Pirith Chanting” Ceremony was organized by SLAF Academy China Bay to mark its 58th anniversary and to invoke blessings on those who made the supreme sacrifice in the name of the country, all serving members in the SLAF, sister services and their families on 3rd April 2019 under the patronage of the Commandant, Air Commodore Sampath Thuyacontha.

The Pirith Chanting was followed by an alms giving for the Venerable Maha Sangha and the reliquary was taken to the Academy Premises in a colorful procession.  The event was attended by Commanding Officers of the Lodger Formations, Officers, Other Ranks, all trainees, civilian staff along with their family members.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.