ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

48th Pakistan Navy Staff Course Visits AFHQ

Published on: 2019-04-09 14:22:41
48th Pakistan Navy Staff Course Visits AFHQ
A 22 member delegation from the 48th Navy Staff Course of Pakistan visited Air Force Headquarters today (9 April 2019).

The delegation was led by Rear Admiral Miraza Foad Amin Baig along with 22 Pakistan Armed Forces Officers who are currently on their Study Tour of Sri Lanka.

The head of the delegation called on Chief of Staff of the Air Force, Air Vice Marshal Sumangala Dias where symbolic mementos were exchanged to mark the event.

Group Captain Thushara Weerarathne, Staff Officer Air Operations 1 of the Directorate of Air Operations conducted a presentation on the history, organization, evolution of air power and the future outlook of the SLAF. The Deputy Chief of Staff of SLAF, Air Vice Marshal Mohan De Zoyza, Members of Air Force Board of Management and Senior Officers were present for the presentation.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.