ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

'Guwan Lak Sevana' Project Completes 25th House

Published on: 2019-04-10 17:57:35
'Guwan Lak Sevana' Project Completes 25th House
A new house constructed under the 'Guwan Lak Sevana' Housing Project of the Sri Lanka Air Force Seva Vanitha Unit (SVU) was handed over to Flight Sergeant Bowanga BWUK. The house warming ceremony was held under the patronage of the Chairperson of SLAF Seva Vanitha Unit Mrs. Anoma Jayampathy at Danthure today (10 April 2019).

This project was funded by the SLAF Seva Vanitha Unit and construction was carried out by Civil Engineering Wing and SLAF Station Mirigama. The overall project was completed under the supervision of the Directorate of Civil Engineering.

Director Civil Engineering, Air Vice Marshal MRK Samarasinghe, Commanding Officer SLAF Station Mirigama, Wing Commander NK Thanippuliarachchi, Officers, other ranks and representatives from SVU were also present at the ceremony.

 
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.