ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Pakistan National Defence University Delegation Visits Air Force Headquarters

Published on: 2019-04-17 16:32:40
Pakistan National Defence University Delegation Visits Air Force Headquarters
A delegation from the National Defense University (NDU) of Pakistan visited Air Force Headquarters today (17 April 2019). The delegation was led by Air Commodore Mustafa Anwar of the Pakistan Air Force along with 16 Armed Forces Officers from Pakistan, Iran, Nepal and Bangladesh who are currently on their Study Tour of Sri Lanka.

The head of the delegation called on the Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy where matters of mutual interest were discussed and symbolic mementos were exchanged to mark the event.

Group Captain Thushara Weerarathne, Staff Officer Air Operations 1 of the Directorate of Air Operations conducted a presentation on the history, organization, evolution of air power and the future outlook of the SLAF. Members of Air Force Board of Management and Senior Officers were present for the presentation.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.