ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Commander's Inspection of SLAF Station Mullaittivu

Published on: 2019-05-06 14:30:13
Commander's Inspection of SLAF Station Mullaittivu
The Commander of the Air Force, Air Marshal Kapila Jayampathy conducted the Commander’s Inspection of SLAF Station Mullaittivu today (6 May 2019).

The Commander was welcomed by the Commanding Officer Group Captain SPVK Senadheera and was accorded a Guard of Honour commanded by Flight Lieutenant WPPM Perera.

The Commander awarded Commendations to Sergeant Herath HMASK (Operations Guard), Corporal Wijekoon (Operations Guard), Corporal Rajapaksha (Telecom Technician) and Mr BRPN Weerawansa (Civilian) in recognition of their outstanding meritorious services towards the activities of the Station.

On conclusion of the inspection, the Commander addressed all Officers, Other Ranks and Civil Staff of the Station. The Commander expressed his appreciation and encouraged them to set and reach higher goals in future for the betterment of the organization.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.