ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Seva Vanitha Unit Visits Apeksha Hospital Maharagama

Published on: 2019-05-22 11:34:51
SLAF Seva Vanitha Unit Visits Apeksha Hospital Maharagama
The SLAF Seva Vanitha Unit organized a visit to Apeksha Hospital at Maharagama on 20th May 2019.

This visit was initiated by the Chairperson of Seva Vanitha Unit, Mrs. Anoma Jayampathy. Director Welfare, Air Vice Marshal PDA Mariestella and members of the SLAF SVU also participated for the event.

During the visit, the Chairperson spent time with inmate children and also offered a gift pack to the children as well.

 
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.