ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

No 4 Squadron Celebrates 54 Years of Service to the Nation

Published on: 2019-06-01 12:01:17
No 4 Squadron Celebrates 54 Years of Service to the Nation
The No 4 VVIP Helicopter Squadron celebrated its 54th Anniversary today (1st June 2019). The celebration started with a Pirith Chanting ceremony which was held on 25th May 2019. Further, a charity project was launched at “Sarvodaya Suwasetha Transit Home for Children” and the Squadron carried out renovations on essentially required locations across the Transit Home and the project was successfully concluded with an offering of breakfast and gifts for the children on 30th May 2019.

The formalities of the formation day started with a working parade which was reviewed by the Commanding Officer, Wing Commander KADAC Kuruwita.  Speaking to the members, the Commanding Officer elaborated on the vital role the Squadron has performed for the last 54 years and emphasized the importance of sustaining high standards in all aspects as the VVIP Helicopter Squadron. He also congratulated all personnel of the Squadron for rendering a remarkable service to the squadron.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.