ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Air Defence Command and Control Centre at Mirigama Celebrate 13th Anniversary

Published on: 2019-07-03 08:58:06
Air Defence Command and Control Centre at Mirigama Celebrate 13th Anniversary
The Air Defence Command and Control Centre (ADC&CC) at SLAF Station Mirigama celebrated its 13th anniversary on 1st July 2019. The Formation Day celebrations began with a Working Parade where the Commanding Officer, Group Captain Prabath Dissanayake addressed the  members.

A Community Service project was conducted at Kithulwala Kalugallena Aranya Senasanaya. Further, the ADC&CC contributed and assisted to complete the well water requirement of Mr. Marasinghe, a Civilian Staff member of the ADC&CC.

The Formation Day celebration concluded with a cricket tournament which saw the participation of all Officers and Airmen. The Commanding Officer of SLAF Station Mirigama, Wing Commander Nipuna Thanippuliarachchi also participated in the event.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.