ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Station Morawewa celebrates it’s 46th Anniversary

Published on: 2019-07-30 12:33:04
SLAF Station Morawewa celebrates it’s 46th Anniversary
An almsgiving for the Rewatha Children Orphanage was conducted yesterday (29th July 2019) to mark the 46th anniversary of SLAF Station Morawewa and the 16th anniversary of the Regiment Special Force of the Sri Lanka Air Force.

Many essential items including rations, clothes and stationary items for the use of the children were donated. Further, a Bana Program was also conducted by Ven. Ralapanawe Dammakiththi Thero during the session.

An All Night Pirith Chanting Ceremony was held on the same day at the Station premises with the participation of the Acting Commanding Officer Wing Commander HMT Nandaka Kumara, all Officers, Other Ranks and civil staff of the Station.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.