ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Seva Vanitha Unit Makes Donation to St Sebastian Church Katuwapitiya

Published on: 2019-07-30 14:52:36
SLAF Seva Vanitha Unit Makes Donation to St Sebastian Church Katuwapitiya
Upon a request made by St. Sebastian Church, Katuwapitiya, the SLAF Seva Vanitha Unit donated a Multimedia Unit, a Sound System and milk packets for children attending Sunday school at the Church.

This donation was organized under the guidance of the Chairperson of SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Mayuri Prabhavi Dias in liaison with the Commanding Officer of SLAF Station Colombo, Air Commodore Waruna Gunawardana and the President of Seva Vanitha Unit at Colombo, Mrs. Priyanwada Chandrasekara.

Spouses of members of the Air Force Board of Management and the staff of Seva Vanitha Unit participated for this event.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.