ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Commander Attends Nalanda Ranaviru Upahara 2019

Published on: 2019-07-31 13:57:42
Commander Attends Nalanda Ranaviru Upahara 2019
The “Nalanda Ranaviru Upahara” organized by Nalanda Junior Old Boys’ Association was held for the 18th consecutive year at Nalanda College premises today (31 July 2019).

The Commander of the Air Force, Air Marshal Sumangala Dias graced the occasion as the Chief Guest. The family members of War Heroes who laid down their lives for the country were also present for the event.

The foremost aim of Nalanda Ranaviru Upahara is to show gratitude for the sacrifices made by Security Forces members and to invoke merit and blessings on them. Floral tributes were made to Nalandians who made the ultimate sacrifice.  This was followed by religious activities.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.