ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Sri Lanka Air Force Station Iranamadu celebrates 8th Anniversary

Published on: 2019-08-04 19:24:29
Sri Lanka Air Force Station Iranamadu celebrates 8th Anniversary
Sri Lanka Air Force Station Iranamadu proudly celebrated its 8th Anniversary yesterday (3rd August 2019) under the direction and guidance of Commanding Officer, Group Captain Chaminda Wickramaratne. While addressing the gathering during the formation day parade the Commanding Officer thanked all Officers, Airmen and the civilian staff who have contributed uplift the standards of the Station during its history of eight years.

A series of events were organized to celebrate the event and the festivities began with a Cricket Tournament held at the Station Playground with the participation of all personnel and same was followed by an All Ranks Lunch.

In addition two Community Service Projects were organized to extend harmony and friendship among the people around the Station and highlights were the Shramadana Campaign conducted at Ramanadhapuram Kovil yesterday and the renovation of two bus halts in Ramanadhapuram. The two projects were highly appreciated by the public.


සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.