ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Station Mullaitivu Celebrates Its 8th Anniversary

Published on: 2019-08-06 16:28:07
SLAF Station Mullaitivu Celebrates Its 8th Anniversary

Sri Lanka Air Force Station Mullaitivu celebrated its 8th Anniversary on 3rd August 19.

In line with the anniversary celebrations, under the guidance of Acting Commanding Officer, Wing Commander Janaka Kotinkaduwa, a Shramadana campaign was conducted at the Ladani Children’s Home, Mullaitivu on 2nd August 19 which was  followed by a Lunch and  Stationery Donation for the children at the Home.

The formation day celebrations began with a customary working parade which was reviewed by the Acting Commanding Officer. An Elle Tournament and all ranks lunch were also organised with the participation of Officers, Other Ranks and Civilian Staff of the Station.


සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.