ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

SLAF Seva Vanitha Unit Takes Time To Care

Published on: 2019-08-06 17:01:54
SLAF Seva Vanitha Unit Takes Time To Care
The Seva Vanitha Unit of Sri Lanka Air Force organized a visit to Ward No. 3 of the National Institute of Mental Health at Mulleriyawa today (6th August 2019).

This visit was organized under the guidance of the Chairperson of SLAF Seva Vanitha Unit, Mrs. Mayuri Prabhavi Dias.

Spouses of members of the Air Force Board of Management, spouses of senior Officers, Senior Officers and the staff of the Seva Vanitha Unit spent time interacting with the inmates, and also provided them with some entertainment items as well as refreshments.  They also donated essential commodities for the inmates.


සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.