ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Change of Command at Sri Lanka Air Force Station Colombo

Published on: 2019-10-03 16:52:11
Change of Command at Sri Lanka Air Force Station Colombo
The Change of Command ceremony of the Sri Lanka Air Force Station was held today (3 October 2019).

The outgoing Commanding Officer, Air Commodore Waruna Gunawardhana RSP, USP, MDS, MIExpE, psc handed over duties to Air Vice Marshal Camillus Labrooy WWV, RSP, USP, MMS (Ind), ndc (Ban), hdmc.

The ceremonial Handing Over / Taking Over Parade took place at the at Station Colombo premises and was commanded by Squadron Leader Ashirvada De Silva.

The Outgoing Commanding Officer addressed the parade and all personnel of the Station and thanked them for the support they had extended to him during his tenure as the Commanding Officer and also expressed his appreciation for having had the opportunity to serve in the prestigious capacity of the Commanding Officer Sri Lanka Air Force Station Colombo.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.