ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

Newly Constructed Hangar of No 8 Squadron Declared Open

Published on: 2019-10-04 15:42:56
Newly Constructed Hangar of No 8 Squadron Declared Open
The Commander of the Air Force Air Marshal Sumangala Dias declared the newly constructed hangar of No 8 Squadron today ( 04 October 2019) at Sri Lanka Air Force Base Ratmalana.

Construction work of this hangar started at the beginning of this year with the relinquishment of the facilities and areas occupied by SLAF within Ratmalana airport. The Squadron was temporally shifted to SLAF Base Katunayake and will be re located during in the new hangar. The new hangar is capable of accommodating all aircraft in the squadron inventory.

The Chief of Staff Air Vice Marshal Sudarshana Pathirana, Director Air Operations, Air Vice Marshal Ravi Jayasinghe, members of Air Force Board of Management and other senior officials attended the open ceremony.

සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.