ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානී
Director Training  එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ඒ.එම් ද සොයිසා
 ndc, psc, ctf-ndu(USA), MSc(Def-Ind), MSc(NSW-Pak)  


 
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.