ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ
footer_roundelපුහුණු අධ්‍යක්ෂක
Director Training එයාර් වයිස් මාර්ෂල් ඒ එම් ද සොයිසා
 ndc, psc, ctf-ndu(USA), MSc(Def-Ind), MSc(NSW-Pak)


 
 

© 2018 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.