ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

රාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයක

2010-03-31 19:01:38
රාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයක
රාජකීය ගුවන් හමුදාවේ 160 වන බලඝණයට අයත් වූ පැරණිතම සාමාජිකයන් පිරිසක් අද (31) උදැසන කොළඹ ගුවන් හමුදා කදවුරේ සංචාරයක නිරතවිය.

32 දෙනෙකුගෙන් යුත් මෙම ප්‍රවීණයන් හිටපු ගුවන් හමුදා විශ්‍රාමිකයන් හමුවූ අතර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා විශ්‍රාමිකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගුණවර්දන මහතා සහ ලේකම් මිහිදුකුලසූරිය මහතා සහ එම සංගමයේ සමාජිකයින් මෙම පිරිස උණුසුම් ලෙස පිළිගැණින.

පසුව මෙම පිරිස බළලත් නිලධාරීන්ගේ හා සැරයන් වරුන්ගේ නිවස්නයට පැමිනි අතර මෙම අවස්ථාවට ගුවන් ලේකම් ගෲප් කපිතාන් තිලාන් ද සිල්වා, ගෲප් කපිතාන් සමන්ලෙවන්ගම, ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෲප් කපිතාන් ජනක නානයක්කාර විසින් ඔවුන්ව පිළි ගැණින.

පසුව මෙම පිරිස කොළඹ පිහිටි
පොදු රාජ්‍ය  මණ්ඩලීය රණවිරු ස්මාරකය ඉදිරිපිටදී, දෙවන ලෝක යුධ අ සමයේදී දිවිදුන් රණවිරුවන් සිහිකිරීමක්  සිදු කරන ලදී.

රාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයකරාජකීය ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රවීනයන් කොළඹ කදවුරේ සංචාරයක
සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.