ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

තවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේ

2010-04-08 14:24:38
තවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේ
සියළුම පහසුකම් වලින් සපිරි සුභ සාධක වෙළඳසැලක් රත්මලාන ගුවන්හමුදා කඳවුරු පරිශ්‍රයේදි කදවුරු අණදෙන නිළධාරී ගුවන් කොමදෝරු සුමංගල ඩයස් විසින් පසුගියදා (07 අප්‍රේල් 10) විවෘත කරන ලදී.

මෙම සුභ සාධක වෙළඳසැල කඳවුරේ සිවිල් හා සේවා පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් විවෘත වීමත් සමග ඔවුන්ට ඉතා අඩු මිලට භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇති අතර කොළඹ කඳවුරේ ගුවන් පුර පිහිටි ප්‍රධාන සුභ සාධක වෙළඳසැල මගින් මෙම වෙළඳසැල පෝෂණය කෙරේ. 

තවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේතවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේතවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේතවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේතවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේතවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේතවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේතවත් සුභ සාදක වෙළදසැළක් රත්මලානේදී විවෘත වේ 

සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2021 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.