ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

වන්නියේ අවුරුදු උළෙල

2010-04-26 14:35:46
වන්නියේ අවුරුදු උළෙල
වන්නි ගුවන් හමුදා මෙහෙයුම් රාශිමුලය, මුල්ලිකුලම් හි නැවත පදිංචි කල ජනතාව සමග මෙවර අලුත් අවුරැදු උත්සවය උත්සවාකාරයෙන් සැමරිය. ඒකිය රාජ‍යයක ලැබු නිදහස  උපරිමව භුක්ති විදින වන්නි ජනතාව වෙනුවෙන් මෙහෙයුම් රාශිමුලය අණදෙන නිළධාරි ගෲප් කැප්ටන් කැමිලස් ලැබ් රෝයි මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි 40වන රෙජිමෙන්තු පක්ශංගයේ අණදෙන නිළධාරි බළඝන නායක දිනේශ් ජයසිංහගේ මෙහෙයවිමෙන් මෙම සංස්කෘතික මංගලය අප්‍රේල් මස 20 වන දින සංවිධානය කරන ලදි.

ඉතා දිගු කලක් අමතකව ගිය පැරණි සිරිත් විරිත් එකමුතු කම සහ අනොන‍ය සුහදතාව අවුරුදු උළෙල පුරාවට දක්නට ලැබුනු අතර පැමිණ සිටි 500කට අධික ජනතාව වෙනුවෙන් තරග රාශියක්  සංවිධානය කර තිබු අතර ජයග්‍රාහයන් වෙනුවෙන් වටිනා ත්‍යාග ප්‍රධානයන් සිදුකරන ලදි.

වන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙල

වන්නියේ අවුරුදු උළෙල ආවරණය කිරීමේ භාග්‍ය ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ඒකකයේ පියසර නිළධාරී අමිල විජේසූරිය ඇතුළු කණ්ඩායමට හැකිවූ අතර එහිදී ඔවුන්ට ප්‍රදේශයේ ජනතාව සමග අදහස් හුවමාරු කරගැනීමේ අවස්ථාව ලැබුනු අතර ඔවුන් ගුවන් හමුදාව ස්තුති පූරවකව සිහිපත් කරන ලදී.


වන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙලවන්නියේ අවුරුදු උළෙල
සිදුවීම්
  • Sinhala Tamil New Year
  • Jeewitayata Idadenna
  • SLAF Celebrates 68th Anniversary
  • Colombo Air Symposium 2019
SLAF Situation Report
සේවාවන්
© 2019 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.