ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

රත්මලාන කඳවුරේදී නිළ භෝජන සංග්‍රහයක්

2010-06-10 18:29:21
රත්මලාන කඳවුරේදී නිළ භෝජන සංග්‍රහයක්
රත්මලාන කඳවුරේදී නිළ භෝජන සංග්‍රහයක් ඊයේ (09) දින සේවා පාරම්පරික අංගයක් වු නිළ භෝජන සංග්‍රහයක් රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරු නිළධාරී නිවස්නයේදී පැවැත් විණි.මෙම නිළ භෝජන සංග්‍රහය පවත්වනු ලබන්නේ තම කඳවුරේ සේවය කරමින් සිටියදී විශ්‍රාම යන නිළධාරීන්ට සමුදීමේ උත්සවයක් ලෙස හා ඔවුන් ගුවන් හමුදාවට සහ එම කඳවුරට කල සේවාව අගය කිරීමක් ලෙසයි.

මෙහිදී ගරු කිරීමට ලක්වුයේ ගුවන් හමුදාවෙන් විශ්‍රාම යන රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරේ 27 වන රෙජිමේන්තු පක්ෂාංගයේ අණදෙණ නිළධාරී ලෙස කටයුතු කල විං කමාන්ඩර්  සංජය ප්‍රනාන්දු සඳහාය.


ගුවන් හමුදා කඳවුරු නිළධාරී නිවස්නයේදී පැවැත් විණි.ගුවන් හමුදා කඳවුරු නිළධාරී නිවස්නයේදී පැවැත් විණි.ගුවන් හමුදා කඳවුරු නිළධාරී නිවස්නයේදී පැවැත් විණි.ගුවන් හමුදා කඳවුරු නිළධාරී නිවස්නයේදී පැවැත් විණි.ගුවන් හමුදා කඳවුරු නිළධාරී නිවස්නයේදී පැවැත් විණි.ගුවන් හමුදා කඳවුරු නිළධාරී නිවස්නයේදී පැවැත් විණි.ගුවන් හමුදා කඳවුරු නිළධාරී නිවස්නයේදී පැවැත් විණි.


join-air-force
සිදුවීම්
  • SLAF Rescue Mission
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • School Application List
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.