ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

ගුවන් හමුදා බොක්සිං ක්‍රීඩකයින් කසකස්ථානයේ එලයිට් තරගාවලිය නියෝජනය කරයි

2010-06-28 19:01:48
ගුවන් හමුදා බොක්සිං ක්‍රීඩකයින් කසකස්ථානයේ එලයිට් තරගාවලිය නියෝජනය කරයි
කසකස්ථානයේ 22 වන වරටත් පවත්වනු ලබන එලයිට් ජාත්‍යන්තර  බොක්සිං තරගාවලිය නියෝජනය සදහා ගුවන් හමුදා බොක්සිං ක්‍රීඩක පී.ඩී සුරෙෂ් හා ගුවන් හමුදා පුහුණුකරු වන  කෝප්‍රල් දිසානායක  තෝරාගෙන ඇත.

මෙහිදී කෝප්‍රල් දිසානායක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.

SLAF Boxer and Coach for Elite International Boxing Tournament – Kazkastan           SLAF Boxer and Coach for Elite International Boxing Tournament – Kazkastan

බොක්සිං ක්‍රීඩක පී.ඩී සුරෙෂ්             පුහුණුකරු-කෝප්‍රල් දිසානායක

සිදුවීම්
  • Annual Pre-School Concerts 2019
  • Guwan Hamuda Papedi Sawariya -2020
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.