කොළඹ කදවුර හා බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොල කදවුර අන්තර් ඒකක දැල්පන්දු ශූරතාව දිනයි
9:20pm on Monday 9th August 2010
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සංවිධානය කළ අන්තර් කදවුරු දැල්පන්දු තරගාවලිය අගෝස්තු මස 04 සහ 05 යන දෙදින තුල කොළඹ රයිෆල් ග්‍රීන් ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්වින. කොළඹ කදවුරු කණ්ඩායම සහ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොල කදවුර කණ්ඩායම් දක්ෂ ලෙස ක්‍රීඩා කරමින් අවසන් තරගය සදහා සුදුසුකම් ලැබීය.

අගෝස්තු 06 දින කටුනායක ගුවන් හමුදා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේදී අවසන් තරග පැවති අතර කොළඹ කණ්ඩායම කාන්තා අංශයේ තරගය 09-06 ලෙසත් මිශ්‍ර තරගය 10-05 ක් ලෙස බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර
ගුවන් තොටුපොල කදවුරු කණ්ඩායමත් ජය ගනිමින් ශූරතාවයට හිමිකම් කියන ලදී.

කාන්තා අංශයේ ගුවන් කාන්තා රම්‍යලතා සහ දුල්මිනි කොළඹ කදවුරු කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් හොදම ද්විතීය හා හොදම ක්‍රීඩිකාවට හිමි සම්මාන දිනාගත් අතර මිශ්‍ර තරගයේ ගුවන් කාන්තා ජයසූරිය සහ ගුවන් භට පෙරේරා හොඩම විදින්නිය සහ හොදම් ක්‍රිඩකයාට හිමි සම්මාන දිනා ගන්නා ලදී.

තරගාවලියේ ප්‍රධාන අමුත්තා ලෙස අධ්‍යක්ෂ මෙහෙයුම් භූමී ගුවන් කොමදෝරු ක්‍රිෂාන් යහම්පත් සහභාගි වියairforce_logo
SRI LANKA AIR FORCE
GUARDIANS OF THE SKIES
© 2021 Sri Lanka Air Force Directorate of Information Technology . All rights reserved