ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

වෙල්ලමුල්ලවයික්කාල් ප්‍රදේශයෙන් අයුධ රැසක්

2010-09-21 11:10:55
වෙල්ලමුල්ලවයික්කාල් ප්‍රදේශයෙන් අයුධ රැසක්
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කදවුර වව්නියා බුද්ධි අංශ සාමාජිකයින් විසින් පසු ගිය දා (සැප්තැම්බර් 18) ආයුධ රැසක් සොයා ගැනීමට සමත් විය.මෙම ආයුධ තොග අතර ,

T56 රයිෆල් 1 (පාවිච්චියට නුසුදුසු )
T56 මැගසින් 1
RPG බෝම්බ 1
MPMG පතොරම් 693
මි.මී 5.56  පතොරම් 473
MPMG ඇමුනුම් 33
ක්ලෙමෝ බෝම්බ රැදවුම් 05
සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.