ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
ගුවනේ ආරක්‍ෂකයෝ

අනුරාධපුර කදවුරේ පිහිනුම් තරගාවලිය

2010-09-24 08:09:28
අනුරාධපුර කදවුරේ පිහිනුම් තරගාවලිය
වාර්ෂික කදවුරු පිහිනුම් තරගාවලිය පසුගියදා(16) කදවුරු පිහිනුම් තටාකයේදී
පැවැත්විණ.කදවුරේ සියලුම ඒකක කණ්ඩායම් 6කට බෙදා වෙන්කර මෙම තරගාවලිය පවත්වන ලදී.

එහිදී පහත සදහන් තරග පැවැත්විනි.

01. මීටර් 100 පසුපස ආර
බලපන්ති සැරයන් දිසානයක ඩී.එම්. පී.පී(අංක 03 කණ්ඩායම )
02. මීටර් 100 සමනළ ආර
කෝප්‍රල් ජයසිංහ (අංක 01 කණ්ඩායම )
03. මීටර් 100 ලය ආර
කෝප්‍රල් ජයසිංහ (අංක 01 කණ්ඩායම )
04. මීටර් 200 නිදහස් ආර
බලපන්ති සැරයන් දිසානයක ඩී.එම්. පී.පී(අංක 03 කණ්ඩායම )
05. මීටර් 200 ලය ආර
කෝප්‍රල් ප්‍රේමරත්න (අංක 04 කණ්ඩායම )
06. මීටර් 100 නිදහස් ආර
කෝප්‍රල් හේමචන්ද්‍ර (අංක 05 කණ්ඩායම )
07. මීටර් 50 පසුපස ආර
ගුවන් භට චතුරන්ග (අංක 05 කණ්ඩායම )
08. මීටර් 50X4 මිශ්‍ර සහය
( අංක 04 කණ්ඩායම )
09. මීටර් 50 සමනල ආර
ගුවන් භට පුෂ්පකුමාර (අංක 06 කණ්ඩායම )
10. මීටර් 50 නිදහස් ආර
කෝප්‍රල් ප්‍රේමචන්ද්‍ර (අංක 05 කණ්ඩායම )
11. කාන්තා ඉසව්ව
සැරයන් තුශාන්තනි ( අංක 04 කණ්ඩායම )
12. මීටර් 50x4 නිදහස් සහය
(අංක 03 කණ්ඩායම )
13. වයස අවු:35 ට වැඩි නිදස් ආර
සැරයන් ගමගේ (අංක 04 කණ්ඩායම )
14. වයස අවු:40 ට වැඩි නිදස් ආර
බලපන්ති සැරයන් දිසානායක ( අංක 05 කණ්ඩායම )
15. මීටර් 50 ලය ආර
කෝප්‍රල් ප්‍රේමරත්න (අංක 04 කණ්ඩායම )

මෙම තරගාවලිය අවසානයේදී අංක 04 කණ්ඩායම ශූරතාවය හිමි කරගත් අතර  අංක 5 කණ්ඩායම නියෝජනය කල කෝප්‍රල් ප්‍රේමරත්න දක්ෂතම කිමිදුම්කරුවා ලෙස සම්මාන ලැබීය.

ප්‍රථම ස්ථානය අංක 04 කණ්ඩායම
දෙවන ස්ථානය අංක 05 කණ්ඩායම
තෙවන ස්ථානය අංක 06 කණ්ඩායම

පිහිනුම් තරගාවලියෙන් අනතුරුව ජල පන්දු ප්‍රදර්ශන ක්‍රීඩා තරගයක්
පැවැත්විණ.කදවුරු අණදෙන නිලධාරි ගෲප් කපිතාන් පී.ඩී.කේ.ටී. ජයසිංහ ප්‍රධාන
අමුත්තා ලෙස සහභාගි විය.


සිදුවීම්
  • The 9 Day Revolution @ IDH
  • Marshal of The Sri Lanka Air Force Roshan Gunathileke Visits SLAF Establishments
  • Sri Lanka Air Force Blood Donation Campaign
  • Role of the SLAF against of Covid-19
  • Contribution of the Armed Forces to the Suppression of Covid-19
සේවාවන්
© 2020 ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය .සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.